петък, 5 юни 2009 г.


Времето минава прекалено бързо. Реалността се намести и запълни дупките. Кръпките вече почти не личат.

Първия Български Бутон за споделяне