вторник, 20 май 2008 г.

Зооморфният код в тракийското изкуство

Зооморфизмът представлява митологичен код, който изгражда собствени текстове във фолклора, епоса и изобразителното изкуство. Свързан е с различни животни, познати от тракийското изкуство.

Тревопасни животни:

ЕЛЕН
Еленът е медиатор между реалния и отвъдния свят поради лиминалната си позиция между дивото и опитоменото. Той е и водач в инициационни и мистериални преходи, обект на лов и борба с хищник и означава промяната в статуса, означава девойката. Понеже е неуловим, за да се принесе в жертва се превъща в доброволно жертвено животно, годишният цикъл на смяна на рогата има соларни конотации, равнозначен е на коня, а фантастичния елен кодира отвъдния свят (принципно всичко фантастично, тоест различно от нормата, се свързва с отвъдното). Обикновено се изобразява с раздвоено копито, кръгли очи и клонести рога. На гобелето от Рогозен е изобразен както елен, така и осмокрако фантастично животно, имащо много общи черти с елен.Елен от гобелето от Рогозен


Еленът от гобелето от Рогозен Фантастичните елени на двете гобелета от Аджигьол

Снимките са взети от книгата на проф. Иван Маразов "Рогозенското съкровище"Първия Български Бутон за споделяне

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ако темата ви интересува и имате какво да кажете по въпроса, моля, не се колебайте! Ще ви бъда много благодарна за оказаното внимание!